Palveluverkoston toteuttaman työeläkekuntoutuksen vaikuttavuutta tutkittu

Työhönkuntoutumisen palveluverkostossa on tutkittu tänä vuonna työeläkekuntoutuksen vaikuttavuutta. Palveluverkoston toteuttaman työeläkekuntoutuksen vaikuttavuus -kyselytutkimuksessa selvitettiin  työeläkekuntoutujien kokemuksia kuntoutusprosessin toteutuksesta ja arvioitiin työhönkuntoutumisen palveluverkoston toteuttaman kuntoutuksen vaikuttavuutta hyödyntäen mittareina muun muassa kuntoutusohjelmaan osallistuneiden työllisyyttä sekä työkyvyn paranemista.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin verkko- ja mobiilikyselyä, jota analysoitiin pääasiassa suorin jakaumin ja ristiintaulukoinnein. Kyselyyn vastasi 668 henkilöä, joiden asiakkuus oli päättynyt KuntoutuNET-verkkopalvelussa vuonna 2015. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun kanssa. Tutkijana oli KTM, yliopisto-opettaja Jarna Kulmala. Vaikuttavuuden tutkimista tullaan jatkamaan v. 2018 syventävällä haastattelututkimuksella.

Palveluverkoston toteuttaman työeläkekuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimusraportti

 

Yhteystiedot

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston toiminta on päättynyt.
Tiedusteluihin vastaa Juha Mikkola p. 044 700 2010 tai Sari Eskelinen 044 700 2033

Copyright 2017 ©