KuntoutuNET-verkkopalvelu Arekin palveluksi

KuntoutuNET -verkkopalvelu on Vakuutuskuntoutus VKK ry:n ylläpitämä yhteydenpito- ja työväline Työhönkuntoutumisen palveluverkostoon kuuluville kuntoutuspalveluiden tilaajille ja tuottajille. Koska toukokuussa 2018 VKK ry:n toiminnassa tapahtui liiketoimintakaupan seurauksena olennaisia muutoksia, päätti VKK ry silloin käynnistää myös selvityksen KuntoutuNET:n uuden hallintomallin aikaansaamiseksi. Yhtenä luonnollisena vaihtoehtona KuntoutuNET:in uudeksi ylläpitäjäksi oli Arek Oy, joka on työeläkevakuuttajien omistama ja niille erilaisia IT-järjestelmäratkaisuja tuottava yhtiö. Selvityksen perusteella päätettiin käynnistää toimenpiteet KuntoutuNET-palvelun siirtämiseksi Arekin ylläpidettäväksi. KuntoutuNET:ssä mukana olevat työeläkevakuuttajat ovat hyväksyneet siirtoprojektin toteutettavaksi.

KuntoutuNET-järjestelmä uusitaan siirrossa

Nykyinen KuntoutuNET-järjestelmä vaatii uudistamista ennen palveluvastuun siirtymistä Arekille. Vuonna 2011 käyttöönotetun palvelun tekninen alusta on vanhentunut, ja sille ei tarjota enää päivityksiä. Lisäksi palvelu on päivitettävä nykyisten tietoturvastandardien mukaiseksi. KuntoutuNET -palvelu on päätetty toteuttaa nykyistä palvelua modernimmalla ja tietoturvallisemmalla Salesforce -alustalla.

Palvelun toteuttaa jatkossa Arekin perustama uusi yhtiö

KuntoutuNET-palvelu tuotetaan siirron toteuduttua uuden yhtiön, Arek Palvelu Oy:n, toimesta.

Palvelu Arekille 2019 alussa

Siirtoprojekti toteutetaan loka-tammikuun aikana. Uuden palvelun käyttökoulutukset sekä käyttöönotto on aikataulutettu tammi-helmikuulle 2019. Palveluvastuu siirtyy vasta, kun uusi järjestelmä on toiminnassa, sitä ennen järjestelmä ja palveluvastuu toimivat nykyisellä tavalla.

KuntoutuNET -siirtoprojektille on nimetty projektiryhmä ja projektipäällikkö. Nykyinen KuntoutuNET:n ohjausryhmä on aktiivisesti mukana siirtoprojektin eteenpäin viemisessä. Siirtoprojektin rahoittavat projektissa mukana olevat työeläkevakuuttajat.

Yhteystiedot

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston toiminta on päättynyt.
Tiedusteluihin vastaa Juha Mikkola p. 044 700 2010 tai Sari Eskelinen 044 700 2033

Copyright 2017 ©