KuntoutuNET-verkkopalvelu Arekin palveluksi

KuntoutuNET -verkkopalvelu on Vakuutuskuntoutus VKK ry:n ylläpitämä yhteydenpito- ja työväline Työhönkuntoutumisen palveluverkostoon kuuluville kuntoutuspalveluiden tilaajille ja tuottajille. Koska toukokuussa 2018 VKK ry:n toiminnassa tapahtui liiketoimintakaupan seurauksena olennaisia muutoksia, päätti VKK ry silloin käynnistää myös selvityksen KuntoutuNET:n uuden hallintomallin aikaansaamiseksi. Yhtenä luonnollisena vaihtoehtona KuntoutuNET:in uudeksi ylläpitäjäksi oli Arek Oy, joka on työeläkevakuuttajien omistama ja niille erilaisia IT-järjestelmäratkaisuja tuottava yhtiö. Selvityksen perusteella päätettiin käynnistää toimenpiteet KuntoutuNET-palvelun siirtämiseksi Arekin ylläpidettäväksi. KuntoutuNET:ssä mukana olevat työeläkevakuuttajat ovat hyväksyneet siirtoprojektin toteutettavaksi.

KuntoutuNET-järjestelmä uusitaan siirrossa

Nykyinen KuntoutuNET-järjestelmä vaatii uudistamista ennen palveluvastuun siirtymistä Arekille. Vuonna 2011 käyttöönotetun palvelun tekninen alusta on vanhentunut, ja sille ei tarjota enää päivityksiä. Lisäksi palvelu on päivitettävä nykyisten tietoturvastandardien mukaiseksi. KuntoutuNET -palvelu on päätetty toteuttaa nykyistä palvelua modernimmalla ja tietoturvallisemmalla Salesforce -alustalla.

Palvelun toteuttaa jatkossa Arekin perustama uusi yhtiö

KuntoutuNET-palvelu tuotetaan siirron toteuduttua uuden yhtiön, Arek Palvelu Oy:n, toimesta.

Palvelu Arekille 2019 alussa

Siirtoprojekti toteutetaan loka-tammikuun aikana. Uuden palvelun käyttökoulutukset sekä käyttöönotto on aikataulutettu tammi-helmikuulle 2019. Palveluvastuu siirtyy vasta, kun uusi järjestelmä on toiminnassa, sitä ennen järjestelmä ja palveluvastuu toimivat nykyisellä tavalla.

KuntoutuNET -siirtoprojektille on nimetty projektiryhmä ja projektipäällikkö. Nykyinen KuntoutuNET:n ohjausryhmä on aktiivisesti mukana siirtoprojektin eteenpäin viemisessä. Siirtoprojektin rahoittavat projektissa mukana olevat työeläkevakuuttajat.

Yhteystiedot

Työhönkuntoutumisen palveluverkosto
c/o Vakuutuskuntoutus VKK ry
Hämeentie 19 B
00500 Helsinki

 

Juha Mikkola
Palveluverkoston puheenjohtaja
044 700 2010

Sari Eskelinen
Verkostokoordinaattori, KuntoutuNET-pääkäyttäjä
044 700 2033

Sähköpostit:

etunimi.sukunimi@vkk.fi

Copyright 2017 ©