Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ja KuntoutuNET

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. KuntoutuNETtiä käyttävien palveluntuottajien ja tilaajien tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että tietosuoja- ja -turvakäytännöt ovat asetuksen vaatimusten mukaisia.

Palveluverkostossa on valmisteltu asetuksen mukaiset muutokset verkkopalvelun käyttösopimuksiin ja näihin liittyvät tietosuojaliitteet ja nämä on toimitettu tilaajille ja tuottajille.

Kesä-heinäkuun aikana tehdään KuntoutuNETin tietoturva-auditointi.

Tilaajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisterinpitäjiä, jotka omistavat KuntoutuNETissä tekemiensä toimeksiantojen henkilötiedot.

Palveluntuottajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä niiden henkilötietojen osalta, jotka liittyvät tilaajalta saatuihin kuntoutustoimeksiantoihin.

Vakuutuskuntoutus VKK ry on KuntoutuNETin ylläpitäjänä henkilötietojen käsittelijä.

Lisätietoa:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Materiaalipankissa on syksyn 2017 verkostoseminaarin tietosuojaa koskevat esitykset.

Yhteystiedot

Työhönkuntoutumisen palveluverkosto
c/o Vakuutuskuntoutus VKK ry
Hämeentie 19 B
00500 Helsinki

 

Juha Mikkola
Palveluverkoston puheenjohtaja
044 700 2010

Sari Eskelinen
Verkostokoordinaattori, KuntoutuNET-pääkäyttäjä
044 700 2033

Sähköpostit:

etunimi.sukunimi@vkk.fi

Copyright 2017 ©