Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ja KuntoutuNET

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. KuntoutuNETtiä käyttävien palveluntuottajien ja tilaajien tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että tietosuoja- ja -turvakäytännöt ovat asetuksen vaatimusten mukaisia.

Palveluverkostossa on valmisteltu asetuksen mukaiset muutokset verkkopalvelun käyttösopimuksiin ja näihin liittyvät tietosuojaliitteet ja nämä on toimitettu tilaajille ja tuottajille.

Kesä-heinäkuun aikana tehdään KuntoutuNETin tietoturva-auditointi.

Tilaajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisterinpitäjiä, jotka omistavat KuntoutuNETissä tekemiensä toimeksiantojen henkilötiedot.

Palveluntuottajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä niiden henkilötietojen osalta, jotka liittyvät tilaajalta saatuihin kuntoutustoimeksiantoihin.

Vakuutuskuntoutus VKK ry on KuntoutuNETin ylläpitäjänä henkilötietojen käsittelijä.

Lisätietoa:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Materiaalipankissa on syksyn 2017 verkostoseminaarin tietosuojaa koskevat esitykset.

Yhteystiedot

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston toiminta on päättynyt.
Tiedusteluihin vastaa Juha Mikkola p. 044 700 2010 tai Sari Eskelinen 044 700 2033

Copyright 2017 ©