Muutoksia palveluverkoston toiminnassa

Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kuntoutustoiminta ja Verve yhdistyvät 1.5.2018. Samalla koko VKK:n henkilöstö, myös verkostokoordinaattori/KuntoutuNET-pääkäyttäjä ja palveluverkoston puheenjohtaja, siirtyvät KK-Verve Oy:n palvelukseen. KuntoutuNET-verkkopalvelu ei siirry kaupan mukana.

Palveluverkoston johtoryhmässä on käynnissä selvitystyö siitä, kuinka KuntoutuNET-verkkopalvelun ylläpito jatkossa tullaan hoitamaan. Siirtymävaiheessa ylläpito jatkuu nykyiseen malliin ja tilanteesta ei aiheudu käyttäjille muutoksia. KuntoutuNETin tietoihin pääsee edelleen vain pääkäyttäjä ja tarvittaessa hänen varahenkilönsä ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus mm. verkoston jäsenten KuntoutuNET-toimeksiantolukemien ja muiden liikesalaisuuksien osalta.

Jatkosta tiedotetaan siinä vaiheessa, kun uusi ylläpitäjä on tiedossa. Siirto uudelle ylläpitäjälle tullaan tekemään hallitusti eikä tästä aiheudu häiriötä KuntoutuNEtin toiminnalle.

Pääpainopisteenä on tässä tilanteessa toiminnan siirtosuunnitelman (erityisesti KuntoutuNETin osalta) tekeminen, joten vuodelle 2018 suunniteltua työpajapäivää ja verkostoseminaaria ei järjestetä. Tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet, vaikuttavuustutkimuksen haastattelututkimusosuus ja KuntoutuNETtiin v. 2018 suunnitellut kehitystyöt tullaan toteuttamaan suunnitellusti.

Yhteystiedot

Työhönkuntoutumisen palveluverkosto
c/o Vakuutuskuntoutus VKK ry
Hämeentie 19 B
00500 Helsinki

 

Juha Mikkola
Palveluverkoston puheenjohtaja
044 700 2010

Sari Eskelinen
Verkostokoordinaattori, KuntoutuNET-pääkäyttäjä
044 700 2033

Sähköpostit:

etunimi.sukunimi@vkk.fi

Copyright 2017 ©