Toiminta

Palveluverkoston toiminnan koordinoinnista vastaa Vakuutuskuntoutus VKK ry. Palveluverkostolla on ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina sekä tilaajat että tuottajat. Ohjausryhmä kehittää verkostoyhteistyötä ja toimintatapoja, seuraa tunnuslukuja ja menettelytapojen kehitystä. Tilaajien edustajista koostuva palveluverkoston johtoryhmä vahvistaa palveluverkoston talousarvion ja edellisen vuoden talousarviototeuman, päättää kustannusten jaosta ja verkoston jäseniltä perittävistä maksuista sekä mahdollisen ylijäämän käytöstä. Johtoryhmä on tarvittaessa myös muissa asioissa palveluverkoston ylin päättävä elin. Johtoryhmä myös nimittää palveluverkoston ohjausryhmän jäsenet sekä KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmän jäsenet. 

Palveluverkoston toimintamuotoja ovat:

 • Verkostoseminaarit
 • Työpajat
 • KuntoutuNET -verkkopalvelu työvälineenä
 • Arviointi-, tutkimus- ja kehittämishankkeet
 • Tiedottaminen

 

Workshop 2017

 

Workshop 17

 

Palveluverkoston toiminnan käytännön organisoinnista vastaavat VKK:n toimitusjohtaja sekä verkostokoordinaattori/KuntoutuNET-pääkäyttäjä. Palveluverkoston toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaavat palveluiden tilaajat.

Palveluverkoston koordinaatio ja KuntoutuNET:in pääkäyttäjätoiminta ovat erillään VKK:n palvelutuotannosta niin, ettei VKK voi käyttää palveluverkoston ja KuntoutuNET:in luottamuksellisia tietoja hyväkseen omien kuntoutuspalveluidensa kehittämisessä tai markkinoinnissa. Koordinaattori ja KuntoutuNET:in pääkäyttäjä tai hänen varahenkilönsä ei osallistu VKK:n kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen eikä ole myöskään VKK:n johtoryhmän jäsen. Teknisesti vain KuntoutuNET:n pääkäyttäjällä on oikeus päästä käsiksi liikesalaisuuksina pidettäviin tietoihin. Verkostokoordinaattoria ja KuntoutuNET:in pääkäyttäjää tai hänen varahenkilöään sitoo myös vaitiolovelvoite liikesalaisuuksista niin VKK:n sisällä kuin suhteessa muihin toimijoihin. Verkoston puheenjohtajana olevalla VKK:n toimitusjohtajalla ei ole pääsymahdollisuutta verkoston jäsenten liikesalaisuuksina pidettäviin tietoihin.

KuntoutuNET:in osalta julkaistaan vuosittain verkoston jäsenille tiedot sen kautta toteutettujen toimeksiantojen kokonaismäärästä. Sen sijaan yksittäistä jäsentä koskevat käyttölukemat ja palautteet eivät näy muille kuin asianosaiselle itselleen.

 

Palveluverkoston ohjausryhmä 2018

 • Johtava työkykyvalmentaja Riia Astola-Pöllänen, Terveystalo työterveyspalvelut 
 • Toimitusjohtaja Seija Jokilinna, POLINNA Työurapalvelut
 • Kuntoutus- ja eläkeratkaisija Riikka Kivirikko-Ekman, Elo
 • Kehittämisasiantuntija Helena Korhonen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
 • Kuntoutusasiantuntija Eila Kuivamäki, Mela
 • Eläkepäällikkö Sirpa Moilanen, Apteekkien Eläkekassa
 • Toimitusjohtaja Katja Noponen, Katja Noponen Oy
 • Kuntoutuspäällikkö Pia Palotie, Valmennuskeskus Public
 • Asiakkuusjohtaja Sanna Salminen, Barona Professi
 • Kuntoutuksen kehityspäällikkö Kaisa Valppu, Ilmarinen
 • Työkykyvalmentaja Annika Widell, Mehiläinen työkykypalvelut
 • Kehityspäällikkö Merja Valle, Varma
 • Suunnittelija Marketta Vepsäläinen, Kela
 • Toimitusjohtaja Juha Mikkola, VKK ry
 • Verkostokoordinaattori, KuntoutuNET-pääkäyttäjä Sari Eskelinen, VKK ry

Palveluverkoston puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Juha Mikkola. 

KuntoutuNETin ohjausryhmä 2018

 • Kuntoutusasiantuntija Sinikka Grönfors, Ilmarinen
 • Kuntoutus- ja eläkeratkaisija Riikka Kivirikko-Ekman, Elo
 • Kuntoutusasiantuntija Eila Kuivamäki, Mela
 • Kehityspäällikkö Merja Valle, Varma
 • Verkostokoordinaattori, KuntoutuNET-pääkäyttäjä Sari Eskelinen, VKK ry

KuntoutuNETin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kuntoutus- ja eläkeratkaisija Riikka Kivirikko-Ekman.

Palveluverkoston johtoryhmä 2018

 • Palvelutuotantojohtaja Anne Koivula, Ilmarinen (VKK:n hallituksen jäsen)
 • Eläkepäällikkö Sirpa Moilanen, Apteekkien Eläkekassa (ESY)
 • Hallinto- ja viestintäpäällikkö Marina Paulaharju, Merimieseläkekassa
 • Eläkejohtaja Jyrki Rasi, Varma
 • Eläkejohtaja Jouni Seppänen, Elo
 • Toimitusjohtaja Juha Mikkola, VKK ry (palveluverkoston pj)

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii eläkejohtaja Jouni Seppänen.