Toiminta

Palveluverkoston toiminnan koordinoinnista vastaa Vakuutuskuntoutus VKK ry. Palveluverkostolla on ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina sekä tilaajat että tuottajat. Ohjausryhmä kehittää verkostoyhteistyötä ja toimintatapoja, seuraa tunnuslukuja ja menettelytapojen kehitystä. Tilaajien edustajista koostuva palveluverkoston johtoryhmä vahvistaa palveluverkoston talousarvion ja edellisen vuoden talousarviototeuman, päättää kustannusten jaosta ja verkoston jäseniltä perittävistä maksuista sekä mahdollisen ylijäämän käytöstä. Johtoryhmä on tarvittaessa myös muissa asioissa palveluverkoston ylin päättävä elin. Johtoryhmä myös nimittää palveluverkoston ohjausryhmän jäsenet sekä KuntoutuNET-verkkopalvelun ohjausryhmän jäsenet.