Työhönkuntoutumisen palveluverkosto on ammatillisen kuntoutuksen tilaajien ja palveluntuottajien yhteistyöverkosto. Verkoston toimijat ovat liittyneet jäseneksi solmimalla jäsenyyssopimuksen.

Verkoston tavoitteena on palveluiden, osaamisen ja yhteistyön kehittäminen verkoston toimijoiden kesken. Yhteisenä työvälineenä kuntoutustoimeksiantojen hoitamisessa toimii KuntoutuNET-verkkopalvelu.

Palveluverkoston toiminta-ajatuksena on:

Edistää hyvää asiakastyötä.

Kehittää ammatillisen kuntoutuksen palveluja.

Tiedottaa hyvistä ammatillisen kuntoutuksen käytännöistä.

Kehittää verkoston jäsenten ammatillista osaamista.